Archive

findpro.com

Author Since: 2021 年 6 月 7 日
地產代理平台 – CRM & 平台開發

客戶黃小姐從地產代理,因疫情問題生意大受影響而地舖嘅人流亦都非常之少。他在想解決方法的過程中,萌生了念頭開發一個專為香港地產代理嘅平台。平台可以供業主及租客透過平台上找尋不同嘅樓宇資料,大大減低了人力資源,也便利了在招聘員工的需求。...

2022年網站設計價錢攻略

網頁設計分成幾多類

網頁設計一般分成三類:靜態網頁、動態網頁和網站製作平台。靜態網頁又稱平面頁,所指的是純文字和圖片的網頁,能包含文字、聲音、圖片、GIF 格式動畫、FLASH 等元素,但是靜態網頁不含網站程式,也沒有後台資料庫,...

Digital Marketing agency

間間公司都話做的Digital Marketing又話可以幫你做社交媒體但係究竟邊一間適合間間都是差唔多我哋透過嘅系統可以一次過畀你掌握唔同廣告公司嘅設計提案等你安坐家中就可以選擇最適合你嘅廣告公司 ! 香港最佳數碼營銷機構 網羅香港不同嘅機構,專門從事創意...

合適中小企的資助計劃介紹-2022 懶人包

2022年香港政府致力為有意推行商務科技化和擴展海外場,並為因資金煩惱的中小企推行一系列的資助基金計劃,以提高生產力及市場機遇。當中包括查詢度較高的科技券計劃 (TVP)、適合參加海外展覽的中小企業市場推廣基金 (EMF)、以及稱之為 BUD 的發展品牌、升級...

   
專人免費幫你把你嘅要求發佈畀全港所有供應商!