Home

科技券申請懶人包- TVP科技券涵蓋的資助計劃方案

TVP科技券涵蓋的資助計劃方案

其實,科技券所涵蓋的範圍極廣,從實體零售店、網店、酒店、旅行社、批發商、會計公司、診所、娛樂場所等, 多個行業都可從計劃中受惠。企業可運用資助金額,製作客戶關係管理(CRM)系統、電子商貿平...

科技券申請懶人包- 申請科技劵特別的問題

TVP科技劵特別的問題

新公司申請TVP? 原則上,基金並沒有限制公司開立的時間,「新公司」亦可以申請,只要有實質業務營運。而公司不一定要有「利潤」,只要有「收入」。 有限公司 vs. 無限公...

科技券申請懶人包- 申請流程

科技券申請懶人包- 申請資格/所需文件

科技劵申請資格

符合以下條件的企業和機構(上市公司除外)均可提出申請: (a)(i)根據《商業登記條例》(第310章)在香港登記;或 (a) (ii)根據《公司條例》(第622章)在香港註冊成立的公司;或 (a) (ii...

什麼是科技劵(TVP)計劃

科技劵 TVP於2016年11月設立。科技劵申請計劃(英文:Technology Voucher Programme, TVP),當時以先導形式推行,旨在資助中小企使用科技服務和方案,以提高生產力或升級轉型。 政府於2020年4月就為原有的科技劵計劃(下稱計劃)推出改善措施,包括將每個項目的比例由原來...

科技券申請懶人包- 搵岩報價成功第一步

科技券申請懶人包- 搵岩報價成功第一步

科技券TVP資助上限至60萬,而資助比例則提高至75%。例如費用30萬的科技項目,將獲政府23萬資助,試想像,只需7萬元就可以擁有價值30萬的系統,提升公司營運效率減輕成本及風險,的確相當吸引。 然而,很多企業...

地產代理平台 – CRM & 平台開發

客戶黃小姐從地產代理,因疫情問題生意大受影響而地舖嘅人流亦都非常之少。他在想解決方法的過程中,萌生了念頭開發一個專為香港地產代理嘅平台。平台可以供業主及租客透過平台上找尋不同嘅樓宇資料,大大減低了人力資源,也便利了在招聘員工的需求。...

中小企融資擔保計劃 SFGS – 申請注意

「中小企融資擔保計劃」比較

申請期限將會延長至2022年6月,有需要的企業在期限前仍可向銀行申請。中小企業可以申請八成、九成信貸擔保產品及百分百擔保特惠貸款。 中小企融資擔保計劃(SFGS)下的貸款產品由政府...

2022年網站設計價錢攻略

網頁設計分成幾多類

網頁設計一般分成三類:靜態網頁、動態網頁和網站製作平台。靜態網頁又稱平面頁,所指的是純文字和圖片的網頁,能包含文字、聲音、圖片、GIF 格式動畫、FLASH 等元素,但是靜態網頁不含網站程式,也沒有後台資料庫,...

Digital Marketing agency

間間公司都話做的Digital Marketing又話可以幫你做社交媒體但係究竟邊一間適合間間都是差唔多我哋透過嘅系統可以一次過畀你掌握唔同廣告公司嘅設計提案等你安坐家中就可以選擇最適合你嘅廣告公司 ! 香港最佳數碼營銷機構 網羅香港不同嘅機構,專門從事創意...

合適中小企的資助計劃介紹-2022 懶人包

2022年香港政府致力為有意推行商務科技化和擴展海外場,並為因資金煩惱的中小企推行一系列的資助基金計劃,以提高生產力及市場機遇。當中包括查詢度較高的科技券計劃 (TVP)、適合參加海外展覽的中小企業市場推廣基金 (EMF)、以及稱之為 BUD 的發展品牌、升級...

   
專人免費幫你把你嘅要求發佈畀全港所有供應商!